Noi modificări asupra formularelor fiscale 010 şi 070

În Monitorul Oficial nr. 130 din 12 martie 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 250/2013 care prevede modificări asupra formularelor fiscale 010 şi 070 şi asupra instrucţiunilor de completare ale acestora, prin introducerea în vectorul fiscal a trei noi obligaţii, reglementate recent de către legiuitor.

În Monitorul Oficial nr. 130 din 12 martie 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 250/2013 care prevede modificări asupra formularelor fiscale 010 şi 070 şi asupra instrucţiunilor de completare ale acestora, prin introducerea în vectorul fiscal a trei noi obligaţii, reglementate recent de către legiuitor.

Noile categorii de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

- impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural (reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 52/2013);

- impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale (reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 52/2013).

- impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale (reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 53/2013);

Aceste obligaţi fiscale, reprezentând venituri la bugetul de stat, au fost introduse de la 1 februarie 2013 pentru operatorii economici din unele domenii specifice.

 Despre Formularul 010

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică

Formularul se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior.

Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Declaraţia se completează în două exemplare.

* Despre Formularul 070

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

Formularul se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere.

Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin scrisoare recomandată.

Organul fiscal competent este:

- pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit - organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit;

- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal - organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Urmăriţi Legestart.ro pentru a avea acces la noile modele ale formularelor 010 şi 070, acestea urmând a fi actualizate în curând!

Adaugă comentariuLege5.ro

Legislatie romana si europeana completa, comentata de experti in drept, jurisprudenta, monitorul oficial, calendar fiscal, retea sociala, forum pentru jurisiti si economisti, disponibil pe PC, mobil si tableta.

Legestart

Fii la curent cu ultimele modificări legislative! LegeStart.ro îţi oferă informaţia de care ai nevoie: legislaţie gratuită, actualizată, ştiri din toate domeniile, opinii ale specialiştilor, forum, modele de contracte.

Librăria Indaco

Cele mai noi lucrări din domeniile fiscalitate, contabilitate, juridic, resurse umane sau management sunt acum la îndemâna ta!