Modificările la Normele de aplicare a Codului fiscal. Ce reţinem?

În Monitorul Oficial nr. 136 din 14.03.2013 a fost publicată Hotărârea nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

În Monitorul Oficial nr. 136 din 14.03.2013 a fost publicată Hotărârea nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Într-un număr de aproximativ 37 de pagini, prin actul normativ analizat astăzi se modifică punctual sau exhaustiv, procedurile de aplicare pentru majoritatea impozitelor reglementate de Codul fiscal, dintre care amintim:

- impozitul datorat de nerezidenți în România, cu enumerarea punctuală a serviciilor supuse impozitului;

- impozitul pe profit, exemple de retratare a reevaluării, când se aplică IFRS, precum și în cazul operațiilor de reorganizare, fuziune, divizare;

- impozitul pe venitul din salarii, impozitarea diurnei ce depășește plafonul legal, precizări privind calculul impozitului pe salarii pentru salariații delegați în țară sau
străinătate;

- impozitul pe venitul din activități agricole (ocazie cu care aflăm că o vacă este o femelă din specia taurine care a fătat cel puțin o data);

- impozitul pe venitul microîntreprinderilor, se detaliază societățile care până pe data de 25 martie 2013 au obligația să treacă la sistemul de impozitare de 3%;

- taxa pe valoarea adăugată, se modifică și se reglementează din nou sistemul de TVA la încasare și se modifică punctual, mai mult sau mai puțin, diverse prevederi
de aplicare pentru Codul fiscal;

- accize, se reglementează procedura de restituire a accizelor pentru cafeua retrasă de pe piață și se suplimentează unele condiții pentru obținerea autorizației de destinatar înregistrat sau a autorizației de utilizator final;

- asigurări sociale, ușoare modificări cu privire la baza de calcul a asigurărilor sociale obligatorii.

Analizăm punctual cele mai întâlnite și uzuale situații fiscale conform noilor reglementări:

1. În cadrul cheltuielilor de protocol deductibile limitat, în procentul de 2% se va include și cheltuiala cu TVA aferentă ajustării pentru cadourile cu valoare mai mare de 100 lei.

2. Sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare și a obligațiunilor, conform procedurilor contabile.

3.
Sumele rezultate din actualizarea la inflație a mijloacelor fixe conform IFRS și înregistrate în rezultatul reportat sunt impozabile la fiecare calcul de amortizare sau la cesiunea acestora.

4.
Persoanele fizice ce exploatează păduri pe care le dețin în proprietate, beneficiază de o scutire de impozit pentru 20 metri cubi material lemnos/an.

5.
Indemnizația primită de angajați pe perioada delegării sau detașării, pentru partea ce depășește 2,5 ori nivelul stabilit pentru instituțiile publice, este venit de natură salarială, începând cu 1 februarie 2013.

6.
Veniturile din salarii și din alte activități dependente plătite de un angajator nerezident, pentru o activitate desfășurată în străinătate, nu sunt impozabile în România și nici nu se declară în țară.

7.
În cazul plății arendei în natură, modalitatea de plată efectivă a impozitului și implicit de reținere a impozitului se stabilește prin acordul părților (arenda este în natură, impozitul se va achita în bani).

8.
Contribuabilii ce obțin venituri din activități agricole vor depune o declarație cu norma de venit, până pe data de 25 mai, inclusiv în anul 2013.

9.
Microîntreprinderile care la 31 decembrie 2012 au realizat venituri într-o sumă mai mică de 65.000 euro și care erau plătitoare de impozit pe profit vor depune declarația de mențiuni 010 până pe data de 25 martie 2013 și vor trece la impozitul pe venitul microîntreprinderilor, începând cu 1 februarie 2013.

Microîntreprinderile care la 31 decembrie 2012 au avut o cifră de afaceri între 65.000 și 100.000 euro și care au trecut la categoria de impozit pe profit, prin opțiune, până la 01 februarie 2013, nu sunt obligate să revină la categoria de microîntreprindere.

Societățile înființate în luna ianuarie 2013 nu sunt obligate să fie microîntreprinderi în acest an, urmând că la 31 decembrie 2013 să analizeze condițiile de microîntreprindere.

10.
Sunt supuse impozitului pe venitul realizat de nerezidenți, conform art. 115 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, următoarele servicii: “servicii prestate în România și în afara României, exclusiv transportul internațional și servicii accesorii acestuia”.

Serviciile din afara României supuse impozitării în România sunt:

- servicii de managemement;

- servicii de consultanță în orice domeniu;

- servicii de asistență tehnică;

- servicii de cercetare și proiectare în orice domeniu;

- servicii de reclamă și publicitate, indiferent de forma de realizare;

- servicii prestate de avocați, ingineri, arhitecți, notari, contabili, auditori.

Observăm că celelelate servicii desfășurate în afara României nu se impozitează și exemplificăm prin servicii de cazare externă sau servicii de prelucrări date, servicii informatice.

Plățile făcute către nerezidenți în bănci din state cu care România nu are încheiat un instrument juridic de schimb de informații se impozitează cu 50%, chiar dacă beneficiarul de venit este rezident într-un stat cu care există convenție de evitare a dublei impuneri.

Observăm că se va analiza impozitarea în funcție de statul unde se află banca ce va încasa suma aferentă nerezidentului.

11.
Serviciile medicale scutite de TVA sunt cele care au ca scop îngrijirea medicală, protejarea și menținerea societății.

Vor fi supuse TVA serviciile ce au ca scop întinerirea sau înfrumusețarea sau servicii necesare pentru stabilirea unor consecințe juridice, cum ar fi eliberarea de certificate, adeverințe etc.

Vor fi scutite de TVA vânzările de manuale școlare, când acestea sunt aferente prestărilor de servicii efectuate unităților de învățământ.

Se va putea deduce TVA de pe bonurile fiscale ce îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, când beneficiarul achiziției are imprimat codul de TVA cu ajutorul casei de marcat fiscale.

Subiniem, se va deduce TVA numai de pe bonurile fiscale ce respectă condițiile unei facturi simplificate, și nu de pe toate bonurile fiscale.

Orice persoană ce încetează activitatea economică trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în termen de 15 zile de la data documentelor ce atestă încetarea activității.

Facturile pot fi stocate pe hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originală în care au fost trimise/emise.

Facturile emise pe hârtie pot fi convertite în format electronic, iar facturile emise în format electronic pot fi stocate pe hârtie, cu condiția să se garanteze autenticitatea și integritatea conținutului facturii.

În cadrul Jurnalelor de cumpărări, facturile cu TVA neexigibil vor fi preluate în toate jurnalele de cumpărări, până când taxa devine deductibilă ca urmare a plății.

Fac excepție facturile neachitate pentru care se aplică procedura prescripției extinctive și datoria se radiază din evidența persoanei impozabile.

Pentru operațiile de pe teritoriul țării supuse taxării inverse, măsura este obligatorie pentru ambii participanți la circuitul economic, iar când nu se respectă, în cadrul controalelor de specialitate, autoritățile fiscale impun obligarea la corectarea situației.

12.
Din punctul de vedere al accizelor, autorizația de utilizator final poate fi anulată dacă utilizatorul are datorii restante la bugetul de stat mai vechi de 30 de zile, după scadență.

Lunar, până pe data de 15 a lunii următoare, utilizatorii finali, destinatarii înregistrați, antrepozitării autorizați, vor depune la autoritățile vamal-teritoriale, situații privind stocurile, achizițiile și ieșirile de produse accizabile.

13.
Sunt supuse asigurărilor sociale obligatorii sumele de diurnă plătite salariaților peste plafonul de 2,5 ori nivelul pentru instituțiile publice.
Adaugă comentariu

AnunturiGratuite

De cand cautam aceasta informatie. Acum m-am dumirit. Se vede ca v-ati documentat inainte.
Lege5.ro

Legislatie romana si europeana completa, comentata de experti in drept, jurisprudenta, monitorul oficial, calendar fiscal, retea sociala, forum pentru jurisiti si economisti, disponibil pe PC, mobil si tableta.

Legestart

Fii la curent cu ultimele modificări legislative! LegeStart.ro îţi oferă informaţia de care ai nevoie: legislaţie gratuită, actualizată, ştiri din toate domeniile, opinii ale specialiştilor, forum, modele de contracte.

Librăria Indaco

Cele mai noi lucrări din domeniile fiscalitate, contabilitate, juridic, resurse umane sau management sunt acum la îndemâna ta!