Noile norme privind calcularea profitului impozabil

Vedeţi ce anume s-a modificat  în Normele de aplicare, în urma modificărilor aduse prin H.G. nr. 84/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 136 din 14 martie a.c. În acest material, primul dintr-un serial pe această temă, ne oprim numai asupra precizărilor modificate din Norme care se referă la regulile generale de calculare a profitului impozabil.

 

Vedeţi ce anume s-a modificat în Normele de aplicare, în urma modificărilor aduse prin H.G. nr. 84/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 136 din 14 martie a.c. În acest material, primul dintr-un serial pe această temă, ne oprim numai asupra precizărilor modificate din Norme care se referă la regulile generale de calculare a profitului impozabil.

Potrivit normelor de aplicare, veniturile şi cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile nedeductibile.

Ca exemple de elemente similare veniturilor, Normele menţionează:

- diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii;

- rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe;

- câştigurile legate de vânzarea sau anularea titlurilor de participare proprii, dobândite sau răscumpărate;

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii;

- cheltuiala cu valoarea neamortizată a cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare şi a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care a fost înregistrată în rezultatul reportat. În acest caz, cheltuiala este deductibilă fiscal pe perioada rămasă de amortizat a acestor imobilizări, respectiv durata iniţială stabilită conform legii, mai puţin perioada pentru care s-a calculat amortizarea. În mod similar se va proceda şi în cazul obiectelor de inventar, baracamentelor şi amenajărilor provizorii trecute în rezultatul reportat cu ocazia retratării situaţiilor financiare anuale;

- diferenţele nefavorabile dintre preţul de vânzare al titlurilor de participare proprii şi valoarea lor de dobândire/răscumpărare, înregistrate la data vânzării titlurilor respective.

În temeiul modificărilor aduse la Norme, la determinarea profitului impozabil se iau în calcul veniturile şi cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor (care nu erau nominalizate în forma anterioară a Normelor), efectuată potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

De asemenea, în valoarea fiscală a titlurilor de participare şi a obligaţiunilor (şi aici apar introduse obligaţiunile, în noua formă a Normelor) se includ şi evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea din evidenţă a stocurilor.

Veniturile şi cheltuielile reprezentând dobânzile/penalităţile/daunele-interese contractuale anulate prin convenţii încheiate între părţile contractante sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile, în anul fiscal în care se înregistrează anularea acestora, în condiţiile în care dobânzile/penalităţile/daunele-interese stabilite în cadrul contractelor economice iniţiale au reprezentat cheltuieli deductibile, respectiv venituri impozabile, pe măsura înregistrării lor.

În ce priveşte registrul de evidenţă fiscală, pentru determinarea profitului impozabil, dacă în forma anterioară Normele prevedeau că acesta trebuie să fie ţinut într-un singur exemplar, să conţină cel puţin 100 de file şi să fie ţinut în formă scrisă sau electronică, redactarea modificată prin H.G. nr. 84/2012 fac trimitere direct la dispoziţiile Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.

În registrul de evidenţă fiscală trebuie înscrise:

- veniturile impozabile realizate de contribuabil, din orice sursă într-un an fiscal, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal;

- cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, astfel cum prevede art. 21 din Codul fiscal;

- orice informaţie cuprinsă în declaraţia fiscală, obţinută în urma unor prelucrări ale datelor furnizate de înregistrările contabile.

Evidenţierea veniturilor impozabile şi a cheltuielilor aferente se efectuează pe natură economică, prin totalizarea acestora pe trimestru şi/sau an fiscal.
Adaugă comentariuLege5.ro

Legislatie romana si europeana completa, comentata de experti in drept, jurisprudenta, monitorul oficial, calendar fiscal, retea sociala, forum pentru jurisiti si economisti, disponibil pe PC, mobil si tableta.

Legestart

Fii la curent cu ultimele modificări legislative! LegeStart.ro îţi oferă informaţia de care ai nevoie: legislaţie gratuită, actualizată, ştiri din toate domeniile, opinii ale specialiştilor, forum, modele de contracte.

Librăria Indaco

Cele mai noi lucrări din domeniile fiscalitate, contabilitate, juridic, resurse umane sau management sunt acum la îndemâna ta!