Codul fiscal comparat 2011 - 2013 (cod+norme)

Include şi modificările aduse prin H.G. 84/14.03.2013 şi O.G. 8/23.01.2013

Titlul I “Dispoziţii”, capitolul III „Definiţii”, este completat cu unele definiţii relevante, preluate din noul Cod civil, dar şi din legislaţia europeană.

Include şi modificările aduse prin H.G. 84/14.03.2013 şi O.G. 8/23.01.2013

Titlul I “Dispoziţii”, capitolul III „Definiţii”, este completat cu unele definiţii relevante, preluate din noul Cod civil, dar şi din legislaţia europeană.

O sancţiune “prea mare” (de exemplu, amenda procentuală din valoarea achiziţiilor intracomunitare pentru nedeclararea acestora În Declaraţia recapitulativă) este conformă cu principiul proporţionalităţii ? – vezi o decizie a C.E.J. la art. la pag. 492-495, vol. 2.

6. Reguli aplicabile pentru facturi emise înainte de ieşirea din sistem

În ediţia 2011-2012, am prezentat un material privind normele anti-abuz în domeniul impozitării directe şi conceptul de “thin capitalisation”. De această dată (ediţia 2011-2013) detaliem un subiect puţin dezbătut în literatura de specialitate: transferul de active şi RESTRUCTURAREA (reorganizarea). Regimul fiscal al restructurărilor la nivel naţional (art. 27) este similar celui transfrontalier (companii multinaţionale) (art. 271); deciziile C.E.J., în această situaţie, sunt aplicabile şi persoanelor juridice române (care îşi desfăşoară activitatea doar pe teritoriul României) !. O selecţie relevantă din jurisprudenţă C.E.J. întâlniţi la pag. 188 – 201, vol. 1

La stabilirea PRAGULUI DE SCUTIRE de TVA (cifra de afaceri = 65.000 euro – România, 10.000 – Spania, 35.000 – Austria etc) trebuie luate în considerare toate operaţiunile realizate de întreprinderile mici pe teritoriul comunitar sau numai operaţiunile realizate în statul în care îşi au sediul ? (vezi 353 – 359, vol.2)

Alte subiecte noi incluse în ediţia se faţa se referă la:
● contrapartida serviciilor de natură financiar –bancară (potrivit ultimilor decizii ale C.E.J.)
● teoria locului prestării serviciilor: principii fundamentale şi necesitatea stabilirii uniforme a locului prestări;
● exemple, comentarii privind noţiuni/concepte din dreptul UE, potrivit ultimelor hotărâri ale CEJ.

Au fost menţinute, sintezele din jurisprudenţă C.E.J. pentru TVA, tabloul sinoptic privind analiza comparativă, în cazul preţurilor de transfer, precum şi exemple de la „serviciile intra grup” (preluate din liniile directoare OECD).

Din analiza comparativă a impozitelor/taxelor locale 2012/2013, un singur impozit (deşi schimbat) rămâne pe loc (vezi art. 535).

Legislaţia secundară prezentată în textul de bază sau ca anexe, (O.M.F.P., Ordine ANAF, etc.) este actualizată cu modificările survenite până la data apariţiei acestei lucrări (martie 2013).

Pentru a afla mai multe, vă invităm să accesaţi pagina de internet dedicată pe Librăria Indaco!

Adaugă comentariuLege5.ro

Legislatie romana si europeana completa, comentata de experti in drept, jurisprudenta, monitorul oficial, calendar fiscal, retea sociala, forum pentru jurisiti si economisti, disponibil pe PC, mobil si tableta.

Legestart

Fii la curent cu ultimele modificări legislative! LegeStart.ro îţi oferă informaţia de care ai nevoie: legislaţie gratuită, actualizată, ştiri din toate domeniile, opinii ale specialiştilor, forum, modele de contracte.

Librăria Indaco

Cele mai noi lucrări din domeniile fiscalitate, contabilitate, juridic, resurse umane sau management sunt acum la îndemâna ta!