Despre veniturile din activităţi comerciale. Ce trebuie să ştim?

Alături de veniturile din profesii libere şi cele din cedarea drepturilor de proprietate intelectuală, veniturile comerciale fac parte din categoria mai largă a veniturilor independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.

Alături de veniturile din profesii libere şi cele din cedarea drepturilor de proprietate intelectuală, veniturile comerciale fac parte din categoria mai largă a veniturilor independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.

Potrivit art. 46 alin. (2) din Codul fiscal, sunt considerate venituri comerciale veniturile din activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi din practicarea unei meserii.

Ca activităţi care constituie fapte de comerţ, Normele de aplicare a Codului fiscal enumeră, în principal:

• activităţi de producţie;
• activităţi de cumpărare efectuate în scopul revânzării;
• organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive şi altele asemenea;
• activităţi al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacţii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare şi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial, indiferent de perioada pentru care a fost încheiat contractul;
• vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor cumpărate în scopul revânzării sau produse pentru a fi comercializate;
• activităţi de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită, şi altele asemenea;
• transport de bunuri şi de persoane;
• alte fapte de comerţ definite în Codul comercial.

În ce priveşte asocierea pentru fapte de comerţ, sub aspect fiscal pentru persoanele fizice asociate impunerea se face la nivelul fiecărei persoane asociate din cadrul asocierii fără personalitate juridică, potrivit contractului de asociere, inclusiv al societăţii civile profesionale, asupra venitului net distribuit.

Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

În cazul contribuabililor care realizează venituri comerciale, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii.

Norma de venit pentru fiecare activitate independentă desfăşurată de contribuabil care generează venit comercial nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12. Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat.

La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin înmulţirea cu 12 a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată reprezintă venitul net anual înainte de aplicarea criteriilor pentru stabilirea normelor de venit de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale şi a municipiului Bucureşti.

Codul fiscal clarifică câteva situaţii particulare care pot apărea în practică, şi anume:

• În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate independentă, care generează venituri comerciale, pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfăşurată activitatea respectivă.

• Dacă un contribuabil desfăşoară două sau mai multe activităţi care generează venituri comerciale, venitul net din aceste activităţi se stabileşte prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi.

• În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate desemnată conform alin. (2) şi o altă activitate independentă, venitul net anual se determină pe baza contabilităţii în partidă simplă.

Înregistrări contabile. Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligaţia să completeze numai partea din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi referitoare la încasări, potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest scop.

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real. Această categorie de contribuabili are obligaţia să completeze corespunzător şi să depună declaraţia privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României, la sfârşitul anului fiscal.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro - noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.
Adaugă comentariuLege5.ro

Legislatie romana si europeana completa, comentata de experti in drept, jurisprudenta, monitorul oficial, calendar fiscal, retea sociala, forum pentru jurisiti si economisti, disponibil pe PC, mobil si tableta.

Legestart

Fii la curent cu ultimele modificări legislative! LegeStart.ro îţi oferă informaţia de care ai nevoie: legislaţie gratuită, actualizată, ştiri din toate domeniile, opinii ale specialiştilor, forum, modele de contracte.

Librăria Indaco

Cele mai noi lucrări din domeniile fiscalitate, contabilitate, juridic, resurse umane sau management sunt acum la îndemâna ta!