Legislaţie: HG nr. 480/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Codului rutier

Hotărârea Guvernului nr. 480/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 454 din 24.07.2013 (M.Of. nr. 454/2013).

Hotărârea Guvernului nr. 480/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 454 din 24.07.2013 (M.Of. nr. 454/2013).

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - (1)Autovehiculul, tramvaiul sau remorca ce nu pot fi identificate din cauza lipsei, alterării ori distrugerii elementelor de identificare poansonate sau ştanţate de constructor, precum şi autovehiculul ori remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor deţinători ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulaţia pe drumurile publice. Se exceptează autovehiculul şi remorca pentru care poliţia poate stabili provenienţa legală a acestora."

2. La articolul 29, alineatul (3) se abrogă.

3.Articolul 30 se abrogă.

4. La articolul 32, alineatul (2) se abrogă.

5.Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 33. - Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere, denumită în continuare candidat, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)
să aibă vârsta minimă prevăzută de art. 20 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b)să fie aptă din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care solicită examinarea;
c)să nu se găsească sub incidenţa prevederilor art. 24 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor când face dovada că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 116 din acelaşi act normativ;".

480
6. Articolele 34 şi 35 se abrogă.

7. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 36. -Cursul de pregătire teoretică şi practică în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea permisului de conducere este valabil un an de la data absolvirii."

8.Articolul 37 se abrogă.

9. La articolul 38, alineatul (1) se abrogă.

10. La articolul 38, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3)Au dreptul să conducă vehicule din categoria Tr şi posesorii permiselor de conducere valabile pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE, după cum urmează:

a)
posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria B are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
b)posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria BE are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 3.500 kg;
c)posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria C are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
d)posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria CE are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică decât greutatea maximă a tractorului."

11.Articolele 39 şi 40 se abrogă.

HG nr. 480/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro - noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.
Adaugă comentariu

Aiyoee

My hubby plays his xbox and poker games. We're both 32 and have 2 kids. I don't mind him playing as long as he puts us first, and has dnnier first. He and I both used to be EQ addicts for the longest time, but life takes over and there is no time for that. I go about the house and doing the daily routine, and I don't mind him playing only as a way to unwind, and as long as it doesn't get in the way of family. I realize he needs to unwind after working hard all day. If he unwinds until 2am, it's him that will feel tired the next morning. Sometimes our kids play with him on xbox, but they're 6 and 10 1/2.
Lege5.ro

Legislatie romana si europeana completa, comentata de experti in drept, jurisprudenta, monitorul oficial, calendar fiscal, retea sociala, forum pentru jurisiti si economisti, disponibil pe PC, mobil si tableta.

Legestart

Fii la curent cu ultimele modificări legislative! LegeStart.ro îţi oferă informaţia de care ai nevoie: legislaţie gratuită, actualizată, ştiri din toate domeniile, opinii ale specialiştilor, forum, modele de contracte.

Librăria Indaco

Cele mai noi lucrări din domeniile fiscalitate, contabilitate, juridic, resurse umane sau management sunt acum la îndemâna ta!