Ordinul ANAF nr. 3884/2013 pentru aprobarea formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 10 din 08.01.2014 (M.Of. nr. 10/2014).

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 10 din 08.01.2014 (M.Of. nr. 10/2014).

În vigoare de la 08.01.2014

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 1563 alin. (11) - (13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", cod 14.13.01.10.11/s.i., prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2.
Instrucţiunile de completare a formularului specificat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3.
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularului specific la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4.
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5.
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legiinr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.529/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 16 octombrie 2012.

Art. 8.
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 24 decembrie 2013.
Nr. 3.884.

Consultă anexele Ordinului ANAF nr. 3884/2013 în Lege5 Online - noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii
Adaugă comentariuLege5.ro

Legislatie romana si europeana completa, comentata de experti in drept, jurisprudenta, monitorul oficial, calendar fiscal, retea sociala, forum pentru jurisiti si economisti, disponibil pe PC, mobil si tableta.

Legestart

Fii la curent cu ultimele modificări legislative! LegeStart.ro îţi oferă informaţia de care ai nevoie: legislaţie gratuită, actualizată, ştiri din toate domeniile, opinii ale specialiştilor, forum, modele de contracte.

Librăria Indaco

Cele mai noi lucrări din domeniile fiscalitate, contabilitate, juridic, resurse umane sau management sunt acum la îndemâna ta!