Cine răspunde solidar pentru obligaţiile fiscale?

Find out more→

Plătitor al obligaţiei fiscale este debitorul sau persoana care în numele debitorului, conform legii, are obligaţia de a plăti sau de a reţine şi de a plăti, după caz, impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte sume datorate bugetului general consolidat.

Modificări privind accesul străinilor la activităţi economice sau profesionale şi la angajarea în muncă în România

Find out more→

LegeStart.ro a prezentat deja principalele dispoziţii din recenta Ordonanţă nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Procedura de comunicare prin mijloace electronice între ANAF şi persoanele fizice

Find out more→

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice (din 01.09.2014), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1154/2014 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 646 din 02.09.2014 (M.Of. nr. 646/2014).

Ce facilităţi sunt pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate de întreprinzătorii debutanţi în afaceri

Find out more→

Citiţi mai jos despre principalele modificări aduse recent la O.U.G. nr. 6/2011 prin Legea nr. 97/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 506/2014.

Ordinul ANAF nr. 3884/2013 pentru aprobarea formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"

Find out more→

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 10 din 08.01.2014 (M.Of. nr. 10/2014).

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Lege5.ro

Romanian Law and Jurisprudence, European Legislation and Jurisprudence, public procurement notices, legal tools.

Legestart

Keep up with the latest legislative changes! LegeStart.ro gives you the information you need: free legislation, updated news from all areas, experts' opinions, forum, contract templates.

Indaco Library

Newest works in the areas of tax, accounting, legal, human resources and management are now at your fingertips!